Blog
jul 11

Warm water zijn gewicht waard in goud

De waarde van Warmte, ontbrekend puzzelstuk in de energietransitie!

11 Juli 2022

(Voor wie het wil zien én snapt dat we onderdeel zijn van het systeem en daarmee de oplossing)

Je zult maar als ontwikkelaar net geen elektriciteitsaansluiting meer kunnen krijgen voor een mooi appartementencomplex. Of als gemeente een woonwijk of bedrijventerrein niet kunnen aansluiten. En wat te denken van uitgerijpte plannen voor een windpark die “on hold” moeten… Netcongestie!

Een vroeg symptoom van een energiesysteem dat dringend anders moet.

Klimaatrisico’s, de sluiting van het Groningergasveld, geopolitieke afhankelijkheid met risico’s voor leveringszekerheid en niet in de laatste plaats de recente prijsexplosies van energie zijn allemaal redenen voor verduurzamen van ons energiesysteem. Een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem is van groot maatschappelijke en economisch belang.

De uitrol van duurzame bronnen voor elektriciteit, zoals zon-PV en wind is al volop begonnen en dendert de komend decennia alleen nog maar harder door. Dat is goed voor klimaat en maakt ons steeds minder afhankelijk van geïmporteerde fossiele energie met bijkomende geopolitieke voordelen. Deze elektrificatie vanuit duurzame bronnen kent echter één probleem: de fluctuerende beschikbaarheid. De zon en wind zijn niet te besturen. Om deze bronnen toch volledig te benutten is daarom een ander ontwerp én gebruik van ons energiesysteem nodig. En bij verdere verduurzaming van het elektriciteitsaanbod wordt dit nog essentiëler. Er zijn meerdere oplossingen en die zijn ook allemaal nodig. Uiteraard het totale verbruik verminderen of internationale koppeling van elektriciteitsnetten. Maar ook opslag van energie en flexibele vraag zullen hierin zeker een sleutelrol hebben.

Nou zijn batterijen voor kort cyclische opslag van elektriciteit goed mogelijk. Maar voor grootschalige en langdurige opslag niet geschikt. Door systeemintegratie van elektriciteit en warmte ontstaat er gelukkig wel een gigantisch potentieel om tijdelijke elektriciteitsoverschotten op te slaan als warmte.

Warmteopslag in water kost weinig grondstoffen en is bovendien een veilige en beproefde techniek. En deze thermische energie komt op andere momenten weer goed van pas, leverbaar naar wens. Het is goed om te weten dat pakweg de helft van de energiebehoefte in de gebouwde omgeving en industrie bestaat uit warmte. In de wintermaanden is dat aandeel zelfs nog hoger. Het zal maar mistig windstil weer zijn in de winter… en de inmiddels dag-variabele elektriciteitsprijs voor je warmtepomp gaan door het dak; Dan blijkt warm water zijn gewicht in goud waard.

Wat houdt ons nog tegen? De noodzaak is er al, de techniek beschikbaar en veilig, er is behoefte aan duurzame warmte, en bij een volledig duurzame elektriciteitsmix wordt het zelfs noodzaak. Daarvoor moeten we warmte uit onze blinde vlek halen en zo snel mogelijk de infrastructuur van een systeemintegratie bouwen. Met elke investeringskeuze en beleidsbeslissing is er een kans, én verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een geïntegreerd systeem van warmte en elektriciteit.

Dit is een oproep aan elke projectontwikkelaar, institutionele belegger, toezichthouder en politiek beslisser om ook warmte mee te nemen in calculaties en beslissingen. Zie jezelf als onderdeel van een groter geheel en bouw mee aan een geïntegreerd energiesysteem. Omdat het ons energiesysteem veilig en robuust maakt. Omdat het autonomie geeft. Omdat het nodig is.

Deze post is ook beschikbaar als download.

Bereikbaarheid GroeneWarmte: www.GroeneWarmte.com
Aris de Groot – CEO: Aris.degroot@GroeneWarmte.com

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.