Blog
mrt 28

Power to Heat systeem van Groene Warmte, onderdeel van de oplossing

Met juiste hardware configuratie en effectieve sturingssoftware zoals Power to Heat van GroeneWarmte biedt de mogelijkheid om elektriciteitsoverschotten te effectief te converteren naar warmte om o.a. netcongestie tegen te gaan, curtailment van duurzame bronnen te voorkomen en wordt conversie met opslag een exploitabel verdienmodel

28 Maart 2022

Klimaatrisico’s en sluiting van het Groninger gasveld waren al reden voor verduurzaming van ons energiesysteem. De Russische inval in Oekraïne voegt daar nog een keiharde geopolitieke noodzaak aan toe. De afhankelijkheid van geïmporteerd aardgas tast onze autonomie aan, geeft prijsvolatiliteit en risico voor leveringszekerheid.  Betaalbaarheid en bedrijfszekerheid van ons energiesysteem komen onder druk te staan, wat tot grote maatschappelijke en economische gevolgen kan leiden.

De uitrol van duurzame bronnen voor elektriciteit, zoals zon-PV en wind is al volop bezig en neemt de komende decennia nog een verdere vlucht. Daarmee ontstaat een energievoorziening die CO2 neutraal wordt en minder afhankelijk is van geïmporteerde fossiele energie. Dat is ook gunstig voor onze positie in het geopolitieke krachtenveld.

Deze duurzame bronnen fluctueren echter in beschikbaarheid. Om deze bronnen volledig te benutten is een andere opzet en gebruik van ons energiesysteem nodig. De overgang van een centraal opgewekt en vraag-gestuurd aanbod naar een decentraal en vooral variabel aanbod brengt de stabiliteit en bedrijfszekerheid van ons energiesysteem in gevaar. Dit kan worden opgevangen door systeemintegratie van elektriciteitsnet en warmtesystemen in complementaire samenhang. Deze systeemintegratie kan worden bereikt door onder andere conversie, opslag, lokale koppeling van vraag en aanbod, of tijdsvariabel gebruik. Zo kan een nieuwe dynamiek tussen variabel aanbod en gebruik worden gerealiseerd en kunnen verschillende bronnen worden ingezet al naar gelang momentane beschikbaarheid en prijsstelling. De in de toekomst hiervoor benodigde systeemarchitectuur ontwikkelt zich een richting op die duidelijk is, maar de precieze uitvoering hiervan ligt nog niet in detail vast. (In dit verband gebruikte termen zijn bv: holarchisch energiesysteem, eiland architectuur, internet van energie, energyhubs… ). Daarnaast zal naar verwachting ook prijsdifferentiatie en vraagreductie een rol gaan spelen.

Een substantieel deel (42% van het totale eindverbruik, EBN 2021) van onze energiebehoefte bestaat uit warmtevraag, zowel in de gebouwde omgeving als industrie. Groene Warmte levert betrouwbare duurzame warmtesystemen die al zijn voorbereid op het energiesysteem van de toekomst. Dat doen we door een doordacht ontwerp, met de juiste hardware configuratie en effectieve sturingssoftware. Bijvoorbeeld ons systeem voor Power to Heat (P2H) met E-boiler, opslagtank en slimme sturing. Hiermee kunnen elektriciteitsoverschotten worden geconverteerd naar warmte, leverbaar op tijdstip naar wens. Zo is curtailment van duurzame bronnen te voorkomen en wordt conversie met opslag een exploitabel verdienmodel. De businesscase van onze systemen neemt verder toe bij voortschrijdende verduurzaming van de energiemix. Door warmtesystemen neemt ook het risico op winterse netcongestie af.

Voor een geslaagde energietransitie is goede systeemintegratie voorwaardelijk en goed ontworpen warmtesystemen zijn daarin van belang. Daarom is elke investeringskeuze of beleidsbeslissing nu essentieel voor straks. Elke projectontwikkelaar (gebouwde omgeving en renewables), warmteleverancier (LT en HT), institutionele belegger, toezichthouder en politieke beslisser (centraal, provincie, gemeente) heeft daarmee invloed en dus een grote verantwoordelijkheid!

Wij ontwikkelen en bouwen duurzame warmtesystemen om uw verantwoordelijkheid om te zetten in resultaat. Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op met info@groenewarmte.com of vul onderstaand contactformulier in.