Flexible Heat and Power

Flexible Heat and Power

In het FHP-project werden thermische en elektrische netten gekoppeld. Dit project liep van 2016 tot en met 2019 en de volgende partners waren betrokken: GroeneWarmte (toen Ecovat), VITO, Technalia, Noda, Honeywell, K.U. Leuven, RISE em Karlshamn Energi. De koppeling tussen de netten werd gerealiseerd door de inzet warmtepompen al aanwezig in woningen. Onderdeel van het project was realisatie van software om de aansturing van die warmtepompen mogelijk te maken.

GroeneWarmte (toen Ecovat) heeft gedurende dit project een testlocatie gerealiseerd om de software en de aansturing van de warmtepompen te kunnen testen. GroeneWarmte heeft onder andere onderzocht hoe een consumenten-warmtepomp efficiënt aangestuurd kan worden door het beïnvloeden van de sensors. Consumenten-warmtepompen zijn eigenlijk niet geschikt voor direct aansturing, maar door deze te ‘tweaken’ kunnen deze wel direct aangestuurd worden en ingezet worden om bijvoorbeeld curtailment en congestie te voorkomen.