Haalbaarheidsstudie Zuid-Holland

Haalbaarheidsstudie Provincie Zuid-Holland

Voor iedere wijk in de provincie Zuid-Holland is de technische en financiële haalbaarheid van het warmtekoudesysteem onderzocht. Hieruit blijkt dat een warmtekoudenet net met warmteopslag voor veel gemeenten een goede oplossing kan zijn in de afweging van de transitievisie warmte.

Deze resultaten kunnen gebruikt worden door gemeentes voor de transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen, door woningcorporaties voor hun verduurzamingstrategie, en door energiecoöperaties voor coöperatieve warmte.

Voor klanten van het warmtekoudesysteem zoals particuliere woningeigenaren en huurders is het uitgangspunt dat de maandelijkse energielasten niet stijgen met als voordeel dat er ook koeling geleverd wordt. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om eigenaar te worden van het systeem, al dan niet via de lokale energiecoöperatie.

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

Voor gebruikers en energiecoöperaties:

  • Gelijke maandelijkse energielasten voor de eindgebruiker (NMDA-principe)
  • Leveren van koeling
  • Mogelijkheid voor lokaal eigendom
  • Isolatie en woningmaatregelen onderdeel van het pakket

Voor gemeente, regio en netbeheerders:

  • Zeer grote CO2-reductie
  • Inpassing in het bestaande elektriciteitssysteem en vermeden systeemkosten
  • Betere inzet en benutting van duurzame bronnen
  • Technische en financiële haalbaarheid

Voor deze studie is er een methode opgezet waarmee de haalbaarheid van het warmtekoudesysteem voor alle wijken in de provincie bepaald kan worden. In deze methode wordt gebruik gemaakt van de best beschikbare openbare data welke vervolgens gebruikt worden voor de berekening. Per wijk is o.a. berekend: het projectrendement, corporatiebezit, warmte- en koudebronnen, investering (in renovatie alsook het systeem). Het projectrendement geeft de haalbaarheid weer voor de leverancier van het warmtekoudesysteem met opslag.

Voor 30% van alle woningequivalenten (WEQ) blijkt het commercieel haalbaar of zelfs aantrekkelijk om deze aan te sluiten op een 55ºC warmtekoudesysteem. Voor de overige WEQ is er voor 65% nog een significant haalbaar rendement te realiseren en 5% is voorlopig niet haal¬baar. Voor 29% van alle WEQ blijkt het commercieel haalbaar of zelfs aantrekkelijk om deze aan te sluiten op een 70ºC warmtesysteem. Voor de overige WEQ is er voor 69% nog een significant haalbaar rendement te realiseren en 2% is voorlopig niet haalbaar.