Haalbaarheidsstudie Provincie Limburg

Haalbaarheidsstudie Provincie Limburg

In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten met betrokkenheid van stakeholders uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In deze visie moet staan WANNEER wijken van het aardgas af gaan en WAT de mogelijke alternatieve energie-infrastructuren zijn voor de betreffende wijken. Het warmtekoude-systeem met opslag is één van de mogelijk alternatieve energie-infrastructuren.

Vanuit een lokaal initiatief in Limburg (Panningen) is de behoefte ontstaan om de haalbaarheid van het warmtekoude-systeem met opslag voor de gehele Provincie te onderzoeken. Deze behoefte kwam van de grote woningcorporaties in Limburg en de Provincie Limburg. Deze rapportage is dan ook tot stand gekomen met subsidie en steun van de Provincie Limburg. Deze rapportage is onderdeel van een opdracht waarin 1 wijk verder is onderzocht, namelijk Panningen.

De studie laat zien welke wijken in de Provincie Limburg potentieel en kansrijk zijn voor een warmtekoude-systeem met opslag.