Energie Advies Programma

Energie Advies Programma

Doordat een groter deel van de energie opgewekt wordt door hernieuwbare bronnen die minder goed te voorspellen zijn, fluctueren de prijzen meer. Ook is het zo dat er in de winter minder duurzame energie beschikbaar is dan in de zomer. Met deze nieuwe feiten moet rekening gehouden worden bij bouw en exploitatie van een duurzaam energiesysteem. Het EAP bepaalt op welk moment energie ingekocht wordt op basis van de prijs en de verwachte vraag.

GroeneWarmte heeft diverse varianten van het EAP ontwikkeld. Het verschil zit hem enerzijds in de gebruikte methodiek en anderzijds in de toepassing. De methodieken verschillen in rekentijd en nauwkeurigheid. Zo zal de ene methode wat sneller zijn, maar misschien wat minder nauwkeurig. Ook zijn er verschillende toepassingen denkbaar. Zo heeft GW een variant ontwikkeld voor alleen thermische energie, maar er is bijvoorbeeld ook een variant beschikbaar die zich meer richt op systeemintegratie en zowel de inkoop van elektriciteit als thermische energie optimaliseert. GW blijft doorontwikkelen op dit onderwerp.