Circadian – Dallas

The Circadian – Dallas

Op diverse plekken wereldwijd werkt Dutch Windwheel Corporation aan de ontwikkeling van het Dutch Windwheel concept. De Dutch Windwheel is een toonbeeld van hedendaagse architectuur en een showcase voor klimaatarchitectuur. Dit gebouw heeft de vorm van een cirkel/ovaal en behelst een aantal technieken zoals een observation wheel, energieopwekking en energieopslag. Voor de opslag van warmte en koude bevat het concept een ondergrondse seizoensopslag. Een van mogelijke de locaties voor het concept is in Dallas, waar de ontwikkelaar The Circadian LLC de intentie heeft om dit architectonische prestigeobject, met de bijbehorende geïntegreerde technieken, te ontwikkelen.

De haalbaarheid van de geïntegreerde technieken zijn onderzocht. GroeneWarmte (voorheen Ecovat) beschouwd de technische en financiële haalbaarheid van een 100% duurzame warmte en koude systeem. Uit het onderzoek blijkt dat het ontworpen systeem met opslag zowel technisch als financieel aantrekkelijk is.