5e generatie warmtekoudenet Zwette

Een duurzame toekomst met 5e generatie warmtekoudenet op bedrijventerrein de Zwette

Op bedrijventerreinen vormen (proces)warmte en koude een substantieel deel van het totale energieverbruik. De opkomst van 5e generatie warmte- en koudenetten (5G WK-net) biedt een intelligente en efficiënte oplossing om deze energie te leveren. GroeneWarmte ondersteunt de Gemeente Leeuwarden bij de ontwikkeling van zo’n 5G WK-net op het bedrijventerrein de Zwette. Ontdek hoe dit project een duurzame toekomst mogelijk maakt voor gemeentes en bedrijventerreinen.

Waarom een 5G WK-net?

De keuze voor een 5e generatie warmte- en koudenet op de Zwette is gebaseerd op een grondige multicriteria-analyse, uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente en lokale ondernemers. Dit netwerk biedt een duurzame en efficiënte oplossing voor de complexe energiebehoeften van diverse bedrijfspanden op het terrein.

Complimenten voor de prettige samenwerking, de kundigheid van deze partij en hun praktische insteek. Samen zijn we met iets bezig waar we trots op kunnen zijn.
Joep PootGemeente Leeuwarden

Individuele bedrijfsopnames als basis

Gezien de diversiteit in omvang, functie en bestaande installaties van bedrijfspanden, is het essentieel om de huidige warmte- en koudesituatie in kaart te brengen. GroeneWarmte heeft daarom individuele bedrijfsopnames uitgevoerd, wat het fundament vormt voor de ontwikkeling van een collectieve, aardgasvrije oplossing.

Multicriteria-analyse (MCA) om tot een voorkeursvariant te komen

Verschillende technische ontwerpen zijn overwogen, met de restwarmte van het aanwezige datacenter als voornaamste warmtebron. Een grondige multicriteria-analyse heeft geleid tot de keuze voor het 5e  generatie warmte- en koudenet. Hierbij zijn financiële aspecten, CO2-besparingen, leveringszekerheid en impact op het lokale elektriciteitsnet zorgvuldig afgewogen.

Tegelijkertijd koelen en verwarmen

Het 5G WK-net maakt het mogelijk om op elk moment van het jaar warmte of koude af te nemen, afgestemd op de specifieke behoeften van diverse bedrijven op de Zwette. Deze flexibiliteit is cruciaal gezien de uiteenlopende koel- en verwarmingsprofielen van bedrijven op het terrein.

Indicatief aanbod en toekomstige stappen

Voor ieder bedrijf is een indicatief aanbod opgesteld, gebaseerd op individuele bedrijfsopnames. Dit proactieve benadering biedt bedrijven inzicht in de voordelen van het 5G WK-net in vergelijking met alternatieve systemen zoals lucht-warmtepompen en gasverwarming. De volgende stap is om te ontdekken welke bedrijven graag deelnemen aan het project, waardoor het verder geconcretiseerd kan worden.

Bijdragen aan duurzame warmte

Dit project is niet alleen van belang voor de Zwette, maar kan ook als een blauwdruk dienen voor toekomstige initiatieven in de gemeente Leeuwarden en andere locaties in Nederland. We nodigen gemeentes, wijken en buurten uit om samen te werken aan duurzame warmteoplossingen. Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in wat GroeneWarmte voor uw project kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met marijn.vandenheuvel@groenewarmte.com.

Ruud van den Bosch

Marijn van den Heuvel