Oplossingen & Projecten

Onze projecten

Hieronder kunt u onze projecten verkennen van Collectieve Warmtevoorziening tot Systeemintegratie en Energieopslag.

MEER WETEN OVER ONZE PROJECTEN?

Onze oplossingen

GroeneWarmte biedt een breed scala aan oplossingen om de warmtetransitie te versnellen en impact te maken.

MEER WETEN OVER ONZE OPLOSSINGEN?

Power to Heat

Power to heat voor warmtesystemen en industrie biedt kansen voor zowel de congestie uitdagingen als de warmtetransitie. Overschotten van elektriciteit worden omgezet in warmte met e-boilers en/of warmtepompen. Dit kan toegepast worden in woonwijken, bedrijventerreinen of industriële sites. We bieden een oplossing voor uw gehele ontwikkeling (van business case en ontwerp tot realisatie en slimme software).

 • Duurzame warmte
 • Slimme flex voor de DSO/TSO
 • Aantrekkelijk door SDE++ regeling
 • Slimme koppeling met energiemarkten of flex PPA

Flexibiliteit

Door de warmtevraag slim af te stemmen op de beschikbaarheid van duurzame energie én de beschikbaarheid van netcapaciteit kan een enorm flexibiliteitspotentieel ontwikkeld worden. We inventariseren voor u de haalbaarheid van diverse flexibiliteitsmogelijkheden. Oplossingen die we bieden zijn o.a. opslag, power to heat, en slimme software. De software maakt voorspellingen van de energievraag, het aanbod, en de energieprijzen.

 • Kosteneffectieve CO2-reductie
 • Projecten kunnen doorgang vinden ondanks netcongestie
 • Toekomstgericht wanneer het aandeel duurzame energie groeit

Integraal ontwerp

We kijken integraal naar de behoefte van het energiesysteem en maken een toekomstgericht ontwerp. Integrale aspecten zijn o.a. koeling, netcapaciteit, flexibiliteit, en de benodigde gebouwmaatregelen voor bepaalde temperatuur niveaus. Met onze slimme ontwerpsoftware ontwerpen we warmtesystemen en het tracé voor warmtenetten.

 • Expertise vanuit meerdere domeinen wordt ingebracht
 • Een toekomstgericht ontwerp dat flexibel is in gebruik
 • Snel een Quick Scan van de haalbaarheid
 • Uitvoeringsrisico’s goed in beeld

Uitvoeringskracht

Naast het bedenken en ontwikkelen van projecten, brengen we ze ook graag tot realisatie. Geen papieren tijgers maar de warmtetransitie versnellen met hardware en software.

 • De ervaringen uit de realisatie leiden tot betere ontwerpen in de ontwikkelfase
 • Ons team weet wat uiteindelijk werkt en nodig is om een project te laten slagen
 • Meer creativiteit en doelgerichtheid
 • We zijn extra gecommitteerd aan de projecten