Blog
feb 21

GroeneWarmte’s QuickScan tool helpt de warmtetransitie te versnellen

De route naar een aardasvrije warmtelevering kent meerdere obstakels die overwonnen dienen te worden. Zeker in een vroeg stadium zijn er veel vragen. Wat is de beste oplossing voor dit gebied? Voor welke woningen is het financieel interessant om aan te sluiten bij een collectief warmtesysteem? Hoe zorgen we voor een maximale CO2-reductie? …etc.? Om in het begin van de ontwikkeling van een duurzaam collectief warmtesysteem snel de juiste technische en financiële afwegingen te kunnen maken, maakt GroeneWarmte gebruik van de QuickScan tool.

21 februari 2022

Belangrijkste kenmerken van de QuickScan tool

De QuickScan maakt gebruik van diverse openbare bronnen en kengetallen op basis van jarenlange ervaring in de warmtetransitie. Het biedt inzicht in technische en financiële mogelijkheden van het gekozen gebied, toont de financiële haalbaarheid vanuit de ogen van een potentiële exploitant, en geeft gedetailleerde inzichten in geografische, technische en financiële parameters van een gebied. Onze QuickScan wordt gekenmerkt door snelheid, kwaliteit en relevante factoren voor het ontwikkelproces.

Snelheid

In slechts enkele minuten maakt de QuickScan op basis van ieder naar wens afgebakend gebied in Nederland een analyse. Deze analyse geeft direct inzicht in gebied specifieke geografische informatie zoals diversiteit en type woningen, energie labels, warmtevraag en ook de verwachte investeringen per woning om de warmtevraag te verminderen.

Kwaliteit

Deze QuickScan resulteert in diverse bestanden: project specifieke rapportage in pdf-vorm, initieel business case document (opgezet volgens de FAST-methodiek voor financieel modelleren) en GIS data met een analyse van de objecten binnen het geselecteerde gebied. Deze bestanden geven direct inzicht in de mogelijkheden rondom de technische en financiële haalbaarheid. Bovendien vormt het een goed fundament voor verdere ontwikkelingen door vroegtijdige inventarisatie van relevante factoren.

In perspectief

Het ontwikkelen van een duurzaam collectief warmtesysteem kan worden opgedeeld in diverse fases met ieder zijn eigen mijlpalen (zie onderstaande figuur). Met name in de initiatiefase van de ontwikkeling spelen er bij meerdere partijen veel (terechte) vragen over techniek en financiële implicaties, waardoor het grote doel: duurzame warmte, uit het oog verloren kan worden. Door in een korte tijd gedetailleerd de technische en financiële haalbaarheid in kaart te brengen, kan er meer tijd besteed worden aan de organisatorische en communicatieve aspecten. Daardoor versnelt de QuickScan het ontwikkelproces en borgt de voortgang naar de daadwerkelijke realisatie van een collectief warmtesysteem.

Overweegt ook een collectief warmtesysteem dat u graag binnen uw gemeente, wijk of buurt zou willen ontwikkelen?

Onze QuickScan tool kan voor ieder project meerwaarde bieden. Wij bieden bovendien onze service als gedelegeerd ontwikkelaar aan. Daarmee ondersteunen we u en uw organisatie met inhoud en bij het proces. Wilt u ook aan de gang met een collectief warmteproject? Neem dan vrijblijvend contact op met marijn.vandenheuvel@groenewarmte.com

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.