Blog
mei 25

GroeneWarmte neemt deel aan IEA Taak 35: Flexible Sector Coupling

GroeneWarmte is gedelegeerd ontwikkelaar van thermische systemen. GroeneWarmte ontwikkelt de hardware, de software en de diensten. De doorontwikkeling van de techniek is een continue proces en de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Voor GroeneWarmte is het niet alleen van belang om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, maar ook om eigen kennis en ervaringen te delen. Daarom neemt Wiet Mazairac namens GroeneWarmte deel aan Taak 35: Flexible Sector Coupling.

28 April 2022

Deze keer werd de bijeenkomst georganiseerd door PlanEnergi in samenwerking met de Universiteit van Aalborg.

Taak 35
Taak 35 is een van de taken binnen het Energy Storage Technology Collaboration Programme (ES TCP) en ES TCP is een van de 38 Technology Collaboration Programmes (TCPs) binnen de International Energy Agency (IEA). De IEA, in samenwerking met overheden en industrie, heeft als doel de energievoorziening te verduurzamen.

Taak 35. Bron: https://iea-es.org/annex-35/

Opslag en Multi-energiesystemen
Binnen een taak werken experts samen aan de oplossing van een vraagstuk. Taak 35 draait om de toegevoegde waarde van energieopslag in multi-energiesystemen.

Binnen Taak 35 worden antwoorden gezocht op vragen als: maakt opslag het mogelijk om meer hernieuwbare elektriciteit te produceren; of heeft het toevoegen van een warmte-opslag ook positieve effecten op de opwek en levering van koude? Met andere woorden; wat is de impact van energieopslag in toekomstige hybride energiesystemen?

Flexible Sector Coupling. Bron: https://iea-es.org/annex-35/

Subtaken
Taak 35 kent een aantal subtaken. Binnen een subtaak wordt een gedeelte van het vraagstuk opgelost. De subtaken binnen Taak 35 zijn de volgende:

  1. Concept ontwikkeling Binnen deze subtaak wordt o.a. vastgelegd wat exact wordt verstaan onder Flexible Sector Coupling, hoe dit bijdraagt aan de energietransitie en of regelgeving aangepast moet worden.
  2. Opslag technologie Welke opslagtechnieken zijn beschikbaar of komen binnenkort beschikbaar en hoe kunnen deze bijdragen aan Flexible Sector Coupling?
  3. Lokaal Hoe kan Flexible Sector Coupling toegepast worden op loaak niveau? Denk hierbij aan gebouwen, buurten, wijken en steden die door het koppelen van energiedragers en het installeren van opslag verduurzaamt kunnen worden.
  4. Nationaal Lokale maatregelen hebben invloed op de nationale energiehuishouding. In deze subtaak wordt die invloed over en weer bestudeert.

De resultaten van dit project zullen gebruikt worden om een advies uit te brengen m.b.t. beleid en toekomstig onderzoek.

Høje Taastrup Pit Thermal Energy Storage
Onderdeel van de bijeenkomst was een bezoek aan de (in aanbouw zijnde) thermische opslag in Høje Taastrup enkele kilometers ten westen van Kopenhagen. De opslag heeft een volume van 70.000 m3, is momenteel gevuld met water en gedeeltelijk afgedekt met folie. De PTES in Høje Taastrup is een mooi voorbeeld van een opslagsysteem dat verbinding legt tussen verschillende energiesectoren, namelijk elektriciteit en warmte. Daarom zal dit een systeem zijn wat nader bestudeert zal worden in subtaak 2.

Conclusie
GroeneWarmte neemt deel aan Taak 35 om kennis te delen en te ontvangen. De concepten die ontwikkeld zullen worden binnen Taak 35 sluiten nauw aan bij de visie van GroeneWarmte, namelijk het verduurzamen van het energiesysteem door koppeling van sectoren en integratie van opslag.

GroeneWarmte zal ook aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden in oktober in Milaan.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.