Blog
jan 02

GroeneWarmte als gedelegeerd ontwikkelaar actief in de wijk Lewenborg

In de wijk Lewenborg, in het noordoosten van de gemeente Groningen, werkt GroeneWarmte aan de ontwikkeling van een duurzaam collectieve warmtevoorziening. Als gedelegeerd ontwikkelaar samen met Lewenborg Energie, energievereniging voor een duurzaam Lewenborg, zijn afgelopen jaar belangrijke stappen genomen.

3 Januari 2023

Sinds 2018 loopt er een initiatief in de wijk Lewenborg. Dit initiatief is geïnitieerd vanuit een groep bewoners die al in een vroeg stadium kansen zag voor alternatieve bronnen van energie in de wijk. Inmiddels is door deze betrokken bewoners een vereniging, genaamd Lewenborg Energie, opgericht. GroeneWarmte heeft gedurende de laatste twee jaar bijgestaan in advisering en ontwikkeling van dit initiatief.

Bij Groene Warmte heb je het gevoel dat werken aan een echt duurzame en betaalbare warmtevoorziening hun doel is en dat geld verdienen daarvoor een middel is en niet andersom. Hun professionaliteit gebruiken we graag.
Sjak RijploegVoorzitter Lewenborg Energie

Groningen, en specifiek de wijk Lewenborg, is een locatie waar veel potentie zit op korte en langere termijn. Enerzijds energetisch, denk aan: de rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde, restwarmte uit de Eemshaven, zonthermie, thermische energie uit oppervlaktewater en restwarmte van elektrolysers. Anderzijds maatschappelijk: met een actieve energievereniging en een hechte sociale samenstelling zijn er de juiste voorwaarden om collectief aan de slag te gaan.

Haalbaarheidstudie

Afgelopen september is in kader van het ontwikkelproces een technische en financiële haalbaarheidsstudie afgerond. Deze haalbaarheidsstudie beschrijft vier collectieve warmte- en koudesystemen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen een ZLT net, LT net, LT net met koude en een MT warmtenet. Deze systemen worden vergeleken met de lucht-water warmtepomp, als meest gangbare individuele optie. De studie concludeert dat een MT systeemvariant met restwarmte uit de Eemshaven of aquathermie (TEO/TEA) een financieel haalbare collectieve warmtevoorziening voor heel Lewenborg kan bieden.

Laatste ontwikkelingen

Na succesvolle afronding van de technische en financiële analyse wordt, geheel volgens het gestandaardiseerde ontwikkelproces, toegewerkt naar een intentieverklaring tussen de belangrijkste stakeholders. Het is de verwachting dat de intentieverklaring in de loop van 2023 getekend zal worden om vervolgens voor de eerste groep woningen (ca. 550 WEQ) het systeemconcept en business case in detail uit te werken.

Meer weten over dit project, de mogelijkheden van collectieve warmte- en koudesystemen of GroeneWarmte als gedelegeerd ontwikkelaar? Neem vrijblijvend contact op met Marijn van den Heuvel (marijn.vandenheuvel@groenewarmte.com).

 

Meer over Lewenborg Energie: www.lewenborgenergie.nl

Lewenborg Energie is een bewonersinitiatief voortgekomen uit Golvend Lewenborg en BeWonersPlatformLewenborg dat in de vorm van een vereniging wil streven naar duurzame energie in de wijk Lewenborg en omgeving.

 

Meer over GroeneWarmte: www.groenewarmte.com

GroeneWarmte gelooft in een wereld zonder gebruik van fossiele brandstoffen in het warmtedomein. Om dat te bereiken hebben warmtenetten maximale flexibiliteit nodig voor een gegarandeerde zero-emission CO2-prestatie.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.