Blog
feb 14

Duurzaam 5e generatie warmtekoudenet voor woonwijk en bedrijventerrein Urk

De gemeente Urk wil een duurzaam warmtekoudesysteem realiseren door de restwarmte van de industrie op Port of Urk te gebruiken voor de verwarming van woningen in de Zeeheldenwijk. Hierdoor wordt er duurzaam verwarmd en gekoeld en wordt er efficiënt omgegaan met de beperkte netcapaciteit. Het net kan in tweede instantie worden uitgebreid naar het bestaande bedrijventerrein Zwolsche Hoek en bestaande woningen op Urk.

Samen met adviesbureau Enodes en de gemeente Urk werkt GroeneWarmte aan de ontwikkeling van dit duurzame 5e generatie warmtekoudenet. GroeneWarmte brengt technische kennis in en heeft de business case opgesteld.

14 Februari 2023

Technisch & financiële haalbaarheid

Zowel de woonwijk als het bedrijventerrein zijn nieuwbouwontwikkelingen die nog gerealiseerd moeten worden. Dit biedt de mogelijkheid om van tevoren het beste systeem te kiezen. Er zijn drie varianten van het warmtenet vergeleken om de technische en financiële haalbaarheid te bepalen, namelijk: MT net (70-40 °C), LT net (40-20 °C) en een ZLT net (20-12 °C). Hierbij was het belangrijk dat bewoners en bedrijven niet méér gaan betalen dan met het alternatief, een individuele luchtwarmtepomp. In alle varianten wordt de restwarmte van de koel- en vrieshuizen gebruikt. De gemeente heeft besloten dat het ZLT-net de voorkeur heeft boven het MT- en LT-net, mede omdat hiermee ook duurzame koeling aan de woningen kan worden geleverd.

Het ZLT-net maakt gebruik van de restwarmte die vrijkomt van 20 °C. De koel- en vrieshuizen hebben ieder een eigen koelinstallatie die op het ZLT-net wordt aangesloten. Woningen en gebouwen krijgen een individuele warmtepomp die bronzijdig op het ZLT-net wordt aangesloten. Om het warmtekoudesysteem energetisch in balans te houden wordt gebruik gemaakt van collectieve WKO’s. Een groot deel van de warmte- en koudevraag kan direct tussen de woonwijk en het bedrijventerrein aan elkaar gekoppeld worden. De rest van de (piek)vraag wordt door de WKO’s geleverd.

GroeneWarmte heeft in het project haar financiële kennis en ervaring ingebracht. Dit heeft op een goede manier bijgedragen aan de realiteitswaarde van de plannen die wij maakten. Dank voor de goede samenwerking.
Enodes

Voordelig voor koel- en vrieshuizen

Op het bedrijventerrein Port of Urk komen diverse bedrijven uit de maritieme sector en de visserij. Urk heeft een belangrijke logistieke functie in de internationale visserij. Dit betekent dat er veel koel- en vrieshuizen gebouwd worden. Deze bedrijven kunnen door het warmtekoudenet efficiënter koelen doordat ze niet de buitenlucht als bron gebruiken maar het ZLT-net als bron. GroeneWarmte heeft berekend wat het voordeel is voor verschillende type koel- en vrieshuizen. Hieruit bleek dat ca. 20% efficiënter gekoeld kan worden én dat er flink bespaard kan worden op de koel/vriesinstallaties. Ook heeft zowel het bedrijventerrein als de woonwijk een fors lagere piekvraag op het elektriciteitsnet.

 

Splitsing van infrastructuur en exploitatie

Na het vaststellen van de voorkeursvariant is er een splitsing gemaakt in de business case tussen de warmte-infrastructuur en de bron+levering. Door de infrastructuur publiek te maken kan een belangrijk deel van het project gunstig gefinancierd worden. Dit kan dan vertaald worden in lagere warmtetarieven.

 

Meer weten over dit project, de mogelijkheden van collectieve warmte- en koudesystemen of GroeneWarmte als gedelegeerd ontwikkelaar? Neem vrijblijvend contact op met Ruud van den Bosch (ruud.vandenbosch@groenewarmte.com).

Meer over GroeneWarmte: www.groenewarmte.com

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.